miercuri, 26 august 2015

Plăcile celulare

Plăcile celulare se obțin din fibre de lemn sau din hârtie sub formă de fagure. Elementele celulare puteau fi realizate din șipci, furnire groase, fâșii din plăci din așchii de lemn (PAL) sau din fibre de lemn (PFL), piese mărunte din lemn de diferite forme, pastă semichimică, materiale poroplaste (cauciuc, acetat de celuloză, poliesteri), chiar și coceni de porumb.

Ion Râmbu, Ioan Florescu, Victor Dogaru, Victor Iliescu, Tehnologia prelucrării lemnului, vol. II, București, Editura Tehnică, 1980, p. 159-166.