joi, 6 august 2015

Nume de întreprinderi - personalități românești

Lista este evident doar cu titlu exemplificator și este în mare parte validă pentru întreprinderile anilor 1950-1960. Numele de personalități românești pot fi înscrise în două categorii: ilegaliști și personalități comuniste și alte personalități agreate de liderii comuniști.

Termocentrala ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” Doicești
Hidrocentrala ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” pe Argeș
Combinatul siderurgic ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” Galați
Combinatul siderurgic ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” Hunedoara
Uzinele metalo-chimice ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” Baia Mare
Fabrica de confecții ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” București
Întreprinderea de utilaj petrolier ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” Târgoviște
Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej”
Uzina ,,I. C. Frimu” Sinaia
Fabrica de confecții ,,I. C. Frimu” Craiova
Fabrica ,,I. C. Frimu” Carei
Uzina mecanică ,,Gheorghe Apostol” Galați
Fabrica de articole metalice ,,Encsel Mauriciu” Târgu Mureș
Fabrica de articole metalice ,,Ludovic Minschi” Târgu Mureș
Uzina ,,Nicolae Cristea” Galați
Uzina de strunguri ,,Iosif Rangheț” Arad
Uzina ,,Vasile Tudose” Colibași
Țesătoria de lână ,,Constantin David” Prejmer
Fabrica de încălțăminte ,,Ștefan Gheorghiu” București
Fabrica ,,Bela Brainer” Brașov
Fabrica de tricotaje ,,Bela Brainer” București
Atelierele navale ,,Filimon Sîrbu” Giurgiu
Fabrica de ulei ,,Filimon Sîrbu” București
Fabrica ,,Bernath Andrei” Oradea
Combinatul forestier ,,Bernath Andrei” Vatra Dornei
Fabrica de mănuși ,,Bernath Andrei” Timișoara
Fabrica de zahăr ,,Bernath Andrei” Târgu Mureș
Întreprinderea minieră ,,Petre Gheorghe” Baia Mare
Uzina ,,Grigore Preoteasa” București
Fabrica de încălțăminte ,,Ștefan Plavăț” Timișoara
Uzina de îngrășăminte ,,Petre Poni” Valea Călugărească
Uzina chimică ,,N. Teclu” Copșa Mică
Fabrica de mobilă ,,Simo Geza”
Uzina metalurgică ,,Vasile Roaită” București
Întreprinderea ,,Donca Simo” București
Fabrica ,,Pavel Tcacenco” București
Uzina ,,Janos Herbak” Cluj-Napoca
Fabrica ,,Ioan Fonaghi” Brașov
Întreprinderea ,,Dobrogeanu Gherea” Oradea
Complexul Morile Unite ,,Ilie Pintilie” București (Moara Assan+Fabrica Otto Gagel)
Țesătorie de mătase ,,Ilie Pintilie” București
Fabrica de cerneluri ,,Ilie Pintilie” București
Întreprinderea ,,Ada Marinescu” Arad
Atelierele Centrale ,,Hutira Dezideriu” Baia Mare
Fabrica de coloranți ,,C. I. Istrate” București
Fabrica de celuloză și hârtie ,,Nicolae Bălcescu” Zărnești
Fabrica ,,Sandor Petofi” Târgu Mureș
Uzina de autobuze ,,Tudor Vladimirescu” București
Întreprinderea de încălțăminte ,,Horia” Jimbolia
Întreprinderea orășenească de industria locală ,,Cloșca” Baia Mare
Uzina ,,Gabor Aron” Odorhei
Fabrica de tricotaje ,,Varga Katalin” Cluj-Napoca
Fabrica ,,Gheorghe Doja” Berveni
Fabrica ,,Gheorghe Doja” Sebeș
Uzinele textile ,,Gheorghe Doja” Sfântu Gheorghe
Uzinele ,,Magheru” Topleț


Surse: Al. Iacob, Rolul și importanța societăților sovieto-române, [f.l.], 1951; Maria Costache, Dezvoltarea armonioasă a regiunilor țării, București, 1962; ***, Poporul constructorul vieții noi, București, 1953; ***, Banatul în plină dezvoltare. Călătorie prin Banat, București, 1961; ***, Regiunea Galați în plină dezvoltare, București, 1961; ***, Dezvoltarea economică și socio-culturală a regiunii Baia Mare 1944-1959, Baia Mare, 1959; ***, Dezvoltarea Regiunii Mureș-Autonomă Maghiară în anii puterii populare, [f.l.], 1961; ***, Regiunea Craiova în anii puterii populare, Craiova, 1957; ***, Din realizările obținute sub conducerea PMR de oamenii muncii din raionul Tudor Vladimirescu, București, 1961; ***, Dezvoltarea complexă și echilibrată a economiei naționale, București, 1965; C. Scarlat, Industria R.P.R. în plin avînt, București, 1959; ***, Geografia economică a R.P.R., Note de curs, uz intern, București, 1954; ***, Se schimbă fața țării. Călătorie pe hartă, București, 1961; ***, Monografie geografică a RPR, vol. II, partea I, București, 1960; ***, Raionul 1 Mai. Ieri. Azi, București, [f.a.]; ***, București – oraș industrial, București, 1958; ,,Ada Marinescu” - http://www.geni.com/people/Ada-Marinescu-Grunberg/6000000008052313861; http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/2009/06/tipologia-numelor-de-intreprinderi-in.html; http://www.ilegalisti.ro.