miercuri, 26 august 2015

Muncitori în industria chimică - 1985

În anul 1985 Ministerul Industriei Chimice era responsabil de administrarea ramurilor industriei chimice. Din punct de vedere organizatoric, Ministerul Industriei Chimice își exercita controlul prin mai multe unități componente. Existau 8 centrale industriale care aveau 128 de unități componente (întreprinderi, combinate, uzine, rafinării etc.) și un total de 329.943 salariați. Iată situația numărului de salariați defalcat pe centrale industriale:

Centrala industrială de rafinării și petrochimie Ploiești – 52.637
Centrala industrială de îngrășăminte chimice Craiova – 45.591
Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranți și lacuri București – 37.141
Centrala industrială de fibre, celuloză și hârtie Brăila – 82.459
Centrala industrială de prouse anorganice Râmnicu Vâlcea – 22.624
Centrala industrială de prelucrare cauciuc și mase plastice București – 48.522
Centrala industrială de metale neferoase și rare București – 18.819
Centrala de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică București – 22.150.

Sursa: SANIC, Fond CC al PCR – Secția Economică, dosar 8/1985, f. 2.
[document inedit].
Citează și respectă și sursa http://industrializarearomaniei.blogspot.ro/