luni, 31 august 2015

Minerale

Mineralele sunt în general substanțe solide alcătuite dintr-unul sau mai multe elemente chimice, precum rocile sunt constituite din roci.
Mineralele au proprietăți fizice omogene, o compoziție chimică specifică și la fel o structură cristalină. Cea din urmă caracteristică presupune existența atomilor care compun mineralul sunt aranjați într-o rețea regulată și o dispunere tridimensională (o repetare care formează o rețea). Rețeaua cristalină are ca elemente componente șiruri și plane reticulare a căror dispunere omogenă în spațiu corespune unui sistem de cristalizare specific. Chiar dacă atomii constituenți ai unui mineral pot fi diferiți, ei pot forma un aranjament similar (izotipism). De asemenea, aceeași compoziție chimică a unui mineral poate conduce la mai multe forme cristaline (dimorfism, trimorfism, poliformism). Mineralele pot trece prin schimbări polimorfe fără să-și modifice forma exterioară a cristalului (paramorfism), chiar să-și schimbă compoziția chimică, păstrându-și însă forma (pseudomorfism). Izomorfism este o altă proprietate a unor minerale care le permite să înlocuiască ioni sau atomi în structura lor și să creeze soluții solide. Ca și poliformismul, izomorfismul presupune existența unor condiții specifice de temperatură și presiune. Mineralele pot prezenta și alte caracteristici față de cele descrise (de exemplu, pot fi lichide - mercurul) și acestea sunt numite mineraloide.

Sursa: Gogu Pârvu, Minerale și roci, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983, p. 9-11.