vineri, 28 august 2015

Întreprinderea piscolă Sector agricol IlfovÎntreprinderile piscicole funcționau cu minimum 3 ferme piscicole și erau organizate în subordinea Centralei producției și industrializării peștelui, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Măsura de reorganizare a vizat reducerea cheltuielilor de administrare și încercare de mai bună coordonare a activității (în urma reorganizării au rămas 27 de întreprinderi piscole).
Sursa: DCS nr. 196 din 9 iulie 1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității agricole.