luni, 31 august 2015

Întreprinderea mecanică Bistrița - 1982La 1 ianuarie 1982 Combinatul industrial pentru construcții de mașini Bistrița a fost reorganizat. În urma acestui proces a luat ființă Întreprinderea mecanică Bistrița, cu obiect de activitate fabricația de echipamente hidropneumatice, dispozitive, ștanțe, matrițe și accesorii pentru mașini-unelte, mașini-unelte de ascuțit, trefilare cabluri de aluminiu, precum și producție cu destinație specială.
Sursa: DCS nr. 406 din 29 decembrie 1981 privind înființarea unor întreprinderi industriale prin reorganizarea Combinatului industrial pentru construcții de mașini Bistrița.