miercuri, 26 august 2015

Întreprinderea electrocentrale Brașov - 1985,,Pe data de 1 octombrie 1985 se înființează Întreprinderea electrocentrale Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, județul Brașov, în subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice și termice, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice, având ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice, precum și exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor energetice din dotare”.
Ca multe alte întreprinderi electrocentrale înființate în anii 1980 (un trend), și întreprinderea din Brașov a fost înființată pentru a administra o centrală electrică de termoficare (CET) care funcționa pe bază de lignit.
Sursa: DCS nr. 320 din 17 octombrie 1985 privind înființarea Întreprinderii electrocentrale Brașov.