luni, 10 august 2015

Întreprinderea electrocentrale BrăilaÎntreprinderea electrocentrale Brăila a fost înființată la 1 ianuarie 1977 și funcționa în structura Centralei industriale a energiei electrice și termice în scopul de a produce energie electrică și termică. Întreprinderea electrocentrale Brăila îngloba Uzina electrică din localitate care funcționase până atunci fără personalitate juridică.
Sursa: DCS nr. 463 din 31 decembrie 1976 privind înființarea Întreprinderii electrocentrale Brăila în subordinea Centralei industriale a energiei electrice și termice, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice.