sâmbătă, 1 august 2015

Întreprinderea de utilaje de ridicat și transportat Lugoj,,Pe data de 1 ianuarie 1977 se înființează Întreprinderea de utilaje de ridicat și transportat Lugoj, cu sediul în municipiul Lugoj, județul Timiș, în subordinea Centralei industrialei de utilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini”.
Sursa: DCS nr. 453 din 31 decembrie 1976 privind înființarea Întreprinderii de utilaje de ridicat și transportat Lugoj.