marți, 25 august 2015

Întreprinderea de transformatoare mici FiliașiEvoluția Întreprinderii de transformatoare mici Filiași ne permite să vedem cum se realiza în comunism schimbarea denumirii unei întreprinderi și a obiectului său de activitate. Toate acestea se realizau simplu, printr-un act legislativ. În cazul întreprinderii din Filiași, în anul 1980 ea a primit noua denumire, Întreprinderea de transformatoare și motoare electrice Filiași, cu obiectul de activitate fabricarea transformatoarelor electrice de distribuție, condensatoarelor de forță și a motoarelor electrice asincrone trifazate de uz general de putere medie.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 80 din 21 martie 1980 privind schimbarea denumirii și completarea obiectului de activitate al Întreprinderii de transformatoare mici Filiași.