sâmbătă, 29 august 2015

Institutul central de cercetări economice București - 1973


Institutul central de cercetări economice era format din mai multe institute de cercetare, o parte din acestea fiind înființate în 1976:
Institutul de economie industrială
Institutul de economia comerțului interior și a turismului
Institutul de finanțe, circulație monetară și prețuri
Centrul de informare, documentare și sinteză.
De asemenea, în cadrul facultăților de științe economice ale universităților din Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara au fost organizate centre teritoriale ale Institutului central de cercetări economice București.


Sursa: DCS nr. 426 din 27 decembrie 1976 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Institutului central de cercetări economice.