luni, 31 august 2015

Industria Orașului București – 1960

Termocentrala Grozăvești
Termocentrala Filaret
Uzina ,,Republica”
Uzina de laminate neferoase
Întreprinderea ,,Solex”
Uzinele ,,23 August”
Uzinele ,,Timpuri Noi”
Uzinele ,,Vulcan”
Uzinele de motoare electrice
Uzina de pompe și mașini agricole
Întreprinderea ,,Grivița Roșie”
Uzinele de utilaj agricol ,,Semănătoarea”
Uzinele ,,Electronica”
Uzinele ,,Tudor Vladimirescu”
Uzinele ,,Electromagnetica”
Întreprinderea de medicamente ,,Tableta”
Întreprinderea de medicamente ,,Galenica”
Întreprinderea de medicamente ,,Sintofarm”
Întreprinderea de viscoză ,,Viscofil” Popești-Leordeni
Fabrica de coloranți
Fabrica de cerneluri
Fabrica de mase plastice
Combinatul de cauciuc Jilava
Uzinele chimice române
Întreprinderea ,,Tehnica Nouă”
Fabrica de ciment
Fabrica de cabluri și materiale electroizolante
Întreprinderea de materiale de zidărie prefabricate ,,Progresul”
Întreprinderea pentru industria de bumbac
Uzinele textile ,,7 Noiembrie”
Filatura și țesătoria ,,Dacia”
Întreprinderea de tricotaje ,,Victoria Socialistă”
Întreprinderea ,,Tricotajul Roșu”
Fabrica de țesături ,,Mătasea Populară”
Țesătoria ,,Donca Simo”
Fabrica de ciorapi ,,Pavel Tcacenco”
Fabrica de confecții și tricotaje București
Întreprinderea de pielărie și încălțăminte ,,Flacăra Roșie”
Întreprinderea de pielărie și încălțăminte ,,Nicolae Bălcescu”
Întreprinderea de pielărie și încălțăminte ,,Dîmbovița”
Filatura și țesătoria de bumbac ,,Dacia”
Țesătoria de fire sintetice de relon ,,Tudor Vladimirescu”
Întreprinderea ,,Vinalcool” București
Fabrica de zahăr Chitila
Combinatul pentru industrializarea laptelui Militari
Fabrica de produse zaharoase ,,București”
Fabrica de ulei ,,Filimon Sîrbu”
Fabrica de bere ,,Rahova”
Fabrica de preparate din carne ,,Mistrețul”
Fabrica de săpun ,,Stela”
Combinatul poligrafic ,,Casa Scînteii”
Întreprinderea ,,Eprubeta”
Fabrica de oglinzi
Întreprinderea de celuloză și hârtie ,,Stăruința”
Întreprinderea ,,Iprofil Tehnica Lemnului”
Fabrica de aparataj electric ,,Electroaparataj”
Fabrica de aparate de radio și televiziune ,,Electronica”
Întreprindrea ,,Electrofar”
Fabrica de stâlpi centrifugați ,,Electromontaj”
Uzinele de motoare electrice
Întreprinderea ,,Industria Optică Română”
Uzina mecanică fină

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 30-43.