vineri, 21 august 2015

Industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor – 1960


Uzina ,,Steagul Roșu” Orașul Stalin
Uzina ,,Ernst Thalmann” Orașul Stalin
Uzina ,,Electroputere” Craiova
Uzina ,,Klement Gottwald” București
Uzina ,,Electroaparataj” București
Uzina ,,Electronica” București
Uzina ,,Electrocablul” București
Uzina ,,Vasile Roaită” București
Uzina ,,Metalica” București
Întreprinderea ,,Tehnico-Medicală” București
Uzina ,,Tudor Vladimirescu” București
Uzina ,,Electroizolantul” București
Uzina ,,Bernat Andrei” Oradea
Uzina ,,Înfrățirea” Oradea
Uzina ,,Iosif Rangheț” Arad
Uzina ,,Muncitorul Liber” Bacău
Uzina ,,Vasile Tudose” Colibași
Fabrica de rulmenți Bârlad
Uzina ,,7 Noiembrie” Craiova
Uzina ,,I. C. Frimu” Sinaia
Uzina ,,Semănătoarea” București
Uzina ,,Tehnometal” Timișoara
Uzina ,,Bocșa Română”
Uzina ,,I. M. S.” Roman
Întreprinderea metalurgică pentru repararea utilajului agricol ,,I. M. U.” Medgidia
Uzina ,,1 Mai” Ploiești
Uzina ,,Gheorghe Gheorghiu-Dej” Târgoviște
Uzina ,,Unio” Satu Mare
Uzina ,,Timpuri Noi” București
Uzina ,,23 August” București
Uzina ,,Gheorghi Dimitrov” Arad
Uzina ,,Triumf” Cluj-Napcoa
Uzina ,,Macazul” Ploiești
Uzina ,,Armătura” București
Uzina ,,Ceahlăul” Piatra-Neamț
Uzina ,,Elastic” Sibiu
Uzina ,,Electromagnetica” București
Uzina ,,Fieni” Fieni
Uzina ,,Electrobanatul” Timișoara
Uzina ,,Electromotor” Timișoara
Uzina ,,Electroprecizia” Săcele 
Uzina ,,Mao Tse-dun” București 
Uzina ,,Metalurgica” Bacău 
Uzina ,,Strungul” Orașul Stalin 
Uzina ,,I. M. B.” Timișoara
Șantier naval Galați
Șantier naval Turnu Severin 
Șantier naval Constanța
Șantier naval Brăila
Șantier naval Giurgiu
Șantier naval Orșova
Șantier naval Oltenița
Șantier naval Tulcea
Uzina ,,Balanța” Sibiu 
Uzina ,,21 Decembrie” București 
Uzina ,,Electrotehnica” București 
Uzina ,,Ion Fonaghi” Orașul Stalin 
Uzina ,,Tehnofrig” Cluj-Napca 
Uzina ,,Magheru” Topleț 
Uzina ,,Neptun” Câmpina 
Uzina ,,Metalurgica” Sibu 
Uzina ,,Encsel Mauriciu” Târgu Mureș 
Uzina ,,Steaua Roșie” București 
Uzina ,,Independența” Sibiu 
Uzina ,,Armătura” Cluj-Napoca 
Întreprinderea de poduri metalice Pitești 
Uzina ,,Emailul Roșu” Mediaș 
Uzina ,,Ideal” Mediaș
Uzina ,,Flacăra” Ploiești 
Uzina ,,U. M.” Cugir 
Uzina ,,Metalica” București
Uzina ,,Romargint” București
Uzina ,,Tehnometal” București
Uzina ,,Bucuria Copiilor” București
Uzina ,,1 Septembrie” Satu Mare 
Uzina ,,Menajul” Cluj-Napoca 
Uzina ,,I. Jora” Galați 
Uzina ,,Bela Brainer” Orașul Stalin 
Uzina ,,Drum Nou” Mediaș 
Uzina ,,Partizanul” Timișoara 
Uzina ,,11 Iunie” Galați 
Uzina ,,Fierarul” Arad
Uzina ,,Ancora” Orașul Stalin 
Uzina ,,Feroemail” Ploiești 
Uzina ,,Grivița Roșie” București 
Uzina ,,16 Februarie” Cluj-Napoca 
Uzina ,,Ilie Pintilie” Iași.

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea I, București, Editura Academiei, 1960, p. 195-215.