duminică, 30 august 2015

Indicatorii asimilării de produse noi

- durata de asimilare a noilor produse
- cheltuieli de asimilare
- numărul de produse noi asimilate
- ponderea valorifică a produselor noi în totalul producției
- nivelul tehnic al produselor noi
- gradul de competitivitate al producției pe plan mondial.

Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 442.