marți, 25 august 2015

Economia industriei - ramuri componente

Economia industriei
- energetice
- combustibililor
- materialelor neferoase
- materialelor feroase
- construcției de mașini și prelucrării metalelor
- chimice
- extractive, minereuri nemetalice și materiale abrazive
- materialelor de construcții
- exploatării și prelucrării lemnului
- celulozei și hârtiei
- sticlei, porțelanului și faianței
- textile
- de tricotat și confecții
- pielăriei, confecții din piele și încălțăminte
- alimentare
- săpunurilor și cosmetice
- poligrafice.


Sursa: Paraschiv Vagu, Roman Crișan (coord.), Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 21.