duminică, 16 august 2015

Dinamitiere

Pentru că majoritatea marilor lucrări de construcții precum o hidrocentrală sau un combinat industrial necesitau nu de puține ori și ,,stăpânirea”/terraformarea mediului înconjurător, explozibilii (dinamită) utilizați în această întreprindere erau adăpostiți într-o dinamitieră (de suprafață sau subterană), adică un depozit de explozivi și capse. Tipurile de explozibili folosiți: nitroglicerină, nitroglicol, hexogenul, trotilul, pulberi negre de fum, pulberi coloidale fără fum.

Sursa: Alexandru Simionescu, Organizarea marilor șantiere, București, Editura Tehnică, 1989, p. 151-160.