luni, 31 august 2015

Criterii pentru amplasarea întreprinderilor din industria lemnului


- apropierea de surselor de aprovizionare cu materie primă și de locul de desfacere a produselor;
- posibilitățile de alimentare cu utilități (energie electrică și termică, apă);
- posibilități de racordare la rețeaua căilor de comunicații;
- resursele de forță de muncă;
- asigurarea unei diviziuni raționale a muncii între zonele economice ale țării.

Sursa: Ion Râmbu, Ioan Florescu, Victor Dogaru, Victor Iliescu, Tehnologia prelucrării lemnului, vol. II, București, Editura Tehnică, 1980, p. 639.