luni, 31 august 2015

Clasificarea minereurilor și zăcămintelor de minereuri

- zăcăminte metalifere
-- feroase
--- minereuri de fier
--- mangan
--- cromit
--- molibden
--- nichel
--- cobalt
--- tungsten
--- vanadiu
-- neferoase
--- minereuri de sulfuri polimetalice (cupru, plumb, zinc, staniu)
--- minereuri de aluminiu, magneziu, titan
--- minereuri de metale nobile (aur, argint, platină)
--- minereuri de metale rare (radiu, beriliu)
- zăcăminte nemetalifere
-- materiale de construcție (nisipuri, pietrișuri, piatră de construcție, materiale pentru ciment)
-- pentru industria chimică (sare, sulf, cromit, pirită)
-- pentru îngrășăminte (fosfați, săruri de potasiu, nitrați)
-- ceramică (argilă, cuarț, feldspat)
-- refractare (cuarț, argilă, cromit refractar, silicați de aluminiu)
-- abrazivi (gresii, corindon, diamant industrial)
-- izolanți (azbest, mică, magnezit)
-- pentru pictură (ocru, argilă, diatomit, baritină)
-- pentru foraje (baritină)
-- pietre prețioase și semiprețioase (diamant, smaragd, topaz, opal, calcedonie, granați, cuarț și altele)
- combustibili minerali
-- fluide (lichide-țiței, gaze-gaze naturale)
-- solide (uraniu, cărbuni, șisturi bituminoase).

Sursa: Teofil Gridan, Petrologia - știință a rocilor, București, Editura Albatros, 1983, p. 57, 58.