miercuri, 19 august 2015

Calitatea produselor

Calitatea produselor realizate de întreprinderile din perioada comunistă este o problemă care trebuie analizată prin multe cercetări, studii de caz, dincolo deja de exemplele de care știm din variate surse.
În comunism a existat o preocupare pentru asigurarea calității produselor, chiar dacă nu de puține ori a fost contrazisă de realitate. De aceea, mi se pare important pentru început să prezint o enumerare a factorilor de ridicare a calităților produselor în viziunea lucrării semnate de Paraschiv Vagu, Roman Crișan, Organizarea și planificarea unităților industriale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 429:
,,- îmbunătățirea activității de cercetare, inginerie tehnologică și de proiectare; alegerea pentru asimilare numai a produselor cu un nivel calitativ ridicat pe baza ultimelor cercetări, experiențe și soluții de laborator și de proiect la care s-a ajuns în legătură cu acestea, modernizarea produselor din fabricația curentă;
- îmbunătățirea tehnologiei existente și asimilarea de procedee tehnologice noi, respectarea întocmai a modului lor de aplicare;
- acoperirea cu standarde și cu norme interne a tuturor produselor care se execută și actualizarea permanentă a acestora;
- îmbunătățirea calității materiilor prime și a materialelor, elaborarea de materii prime și materiale noi cu caracteristici calitative superioare;
- organizarea științifică a producției și a muncii, asigurarea tuturor condițiilor tehnice-organizatorice pentru desfășurarea ritmică a procesului de producției;
- stabilitatea nomenclatorului de produse fabricate printr-o justă profilare și specializare a întreprinderilor;
- ridicarea permanentă a calificării cadrelor și repartizarea justă a acestora în producție;
- îmbunătățirea sistemului de cointeresare materială în ceea ce privește atât întreprinderea (prețuri stimulative), cât și personalul (sistem de retribuire adecvat);
- organizarea științifică a controlului tehnic de calitate;
- prevederea condițiilor și a termenelor de garanție referitoare la calitate în contractele economice”.