marți, 18 august 2015

Brigada de construcții

Brigada era o unitate de bază în construcții care avea în sarcină realizarea unui obiectiv complex și care era formată din mai multe puncte de lucru și echipe pentru diferitele lucrări necesare. Șeful de brigadă conducea brigada și avea în subordine muncitori, maiștri, ingineri, subingineri, tehnicieni. Echipele aveau diferite calificări putând fi compuse din: dulgheri, mecanici, mineri, fierari, betoniști, excavatoriști, macaragii etc.

Sursa: Alexandru Simionescu, Organizarea marilor șantiere, București, Editura Tehnică, 1989, p. 30, 31.