miercuri, 19 august 2015

Antrepriza și trustul de antrepriză generalăAntrepriza era formată din mai multe brigăzi, adică șantiere, primind ca sarcină realizarea unei termocentrale, grup de blocuri de locuințe, combinat industrial. Așa cum se poate bănui, mai multe antreprize formau un trust. Grupurile de șantiere coordonate de trust se puteau afla în diferite județe sau într-unul singur.

Sursa: Alexandru Simionescu, Organizarea marilor șantiere, București, Editura Tehnică, 1989, p. 32-36.