joi, 30 iulie 2015

Întreprinderea de organe de asamblare pentru industria electrotehnică Râmnicu Sărat,,Pe data de 1 iulie 1976 se înființează Întreprinderea de organe de asamblare pentru industria electrotehnică cu sediul în orașul Rîmnicu Sărat, județul Buzău, în subordinea Centralei industriale de echipamente de telecomunicații și automatizări București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini”.
Sursa: DCS nr. 225 din 6 iulie 1976 privind înființarea Întreprinderii de organe de asamblare pentru industria electrotehnică cu sediul în orașul Rîmnicu Sărat.