sâmbătă, 25 iulie 2015

Întreprinderea de materiale de construcții Bistrița,,Pe data de 1 martie 1980 se înființează Întreprinderea de materiale de construcții Bistrița, cu sediul în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, în subordinea Centralei materialelor de construcții București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, având ca obiect de activitate fabricarea de elemente prefabricate din beton, produse din mase plastice pentru construcții și alte materiale de construcții”.
Ca și în cazul Întreprinderii de tricotaje Petroșani, Întreprinderea de materiale de construcții Bistrița a funcționat la început sub forma unei unități industriale fără personalitate juridică, Fabrica de materiale de construcții Bistrița.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 91 din 24 martie 1980 privind înființarea Întreprinderii de materiale de construcții Bistrița.