vineri, 31 iulie 2015

Uzina de Aluminiu din Slatina - o întreprindere energofagăPrima șarjă de aluminiu produsă la Uzina de Aluminiu din Slatina a fost consemnată la 30 iunie 1965. În publicația ,,Sport și tehnică”, nr. 8 din 1966 (p. 31) se menționa că ,,producerea aluminiului este un lucru destul de greu și complicat. Numai o țară care posedă o industrie puternică, multilateral dezvoltată, este în măsură să fabrice acest prețios metal”. În sprijinul celor arătate se aducea argumentul că Uzina de Aluminiu din Slatina nu ar fi putut funcționa dacă nu ar fi avut volumul de energie electrică necesar, și într-adevăr, industria aluminiului este o industrie energofagă (un alt exemplu ar fi industria cimentului). Iată argumentația oferită: ,,Fiecărei tone de aluminiu îi este necesară, pentru a fi produsă, 14500 Kw/h. Un calcul simplu ne arată că uzina din Slatina are nevoie, ea singură, de mai multă electricitate decât un mare oraș cu o populație de peste un milion de locuitori. Așa se explică de ce, spre Slatina, converg dinspre răsărit, miazănoapte și apus, străbătând munții, pădurile și câmpiile, liniile de înaltă tensiune ale magistralelor electrice care transportă uriașa cantitate de energie electrică necesară uzinei”.