luni, 20 iulie 2015

Combinatul petrochimic ,,Solventul” Timișoara - 1976La data de 1 martie 1976 Combinatul petrochimic ,,Solventul” Timișoara a fost înființat în subordinea Centralei industriale de rafinării și petrochimie Ploiești, din subordinea Ministerului Industriei Chimice. Combinatul timișorean a fost constituit prin unirea Întreprinderii chimice ,,Solventul” și Combinatului petrochimic Timișoara.
Sursa: DCS nr. 38 din 12 martie 1976 privind înființarea Combinatului petrochimic ,,Solventul”.