miercuri, 3 iunie 2015

Întreprinderi piscicoleÎn anul 1985 au fost înființate mai multe întreprinderi pisciole prin reorganizarea celor existente în acel an, în sensul diminuării aparatului instituțional. Întreprinderile piscole înființate au fost:
Întreprinderea piscolă Bacău
Întreprinderea piscolă Brașov
Întreprinderea piscolă Mehedinți
Întreprinderea piscolă Neamț
Întreprinderea piscolă Prahova
Întreprinderea piscolă Sibiu
Întreprinderea piscolă Suceava
Întreprinderea piscolă Vrancea
Întreprinderile piscicole funcționau cu minimum 3 ferme piscicole și erau organizate în subordinea Centralei producției și industrializării peștelui, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Măsura de reorganizare a vizat reducerea cheltuielilor de administrare și încercare de mai bună coordonare a activității (în urma reorganizării au rămas 27 de întreprinderi piscole).
Sursa: DCS nr. 196 din 9 iulie 1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării activității agricole.