sâmbătă, 20 iunie 2015

Întreprinderea mecanică Nicolina Iași – 1978Întreprinderea mecanică Nicolina Iași a luat ființă în 1978 prin reorganizarea Combinatului de utilaj greu Nicolina Iași. Întreprinderea realiza mașini și utilaje pentru construcții și construcții de drumuri, piese turnate și forjate.
Sursa: DCS nr. 73 din 13 martie 1978 privind înființarea Combinatului de utilaj greu Iași și Întreprinderii mecanice Nicolina Iași, prin reorganizarea Combinatului de utilaj greu Nicolina Iași.