marți, 30 iunie 2015

Întreprinderea ,,Automecanica” București – 1983La 1 martie 1983 Întreprinderea ,,Automecanica” București și-a schimbat obiectul de activitate, subordonarea și denumirea (fosta Întreprinderea de motoare diesel București). Noul obiect de activitate al întreprinderii era ,,fabricația de motoare diesel tip autovehicule clasa 360 CP și motoare diesel de tip foraj și tracțiune feroviară de 400-1500 CP, precum și piese de schimb din profilul de fabricație”.
Sursa: DCS nr. 54 din 22 februarie 1983 privind schimbarea subordonării, denumirii și obiectului de activitate ale Întreprinderii ,,Automecanica” București.

luni, 29 iunie 2015

Întreprinderea Textila Vaslui – 1978Întreprinderea Textila Vaslui a fost înființată în 1978 pentru a realiza fire pieptănate, țesături finisate tip bumbac și aburi și apă caldă pentru terți. Întreprinderea nou formată cuprindea două obiective de investiții: filatura de bumbc Vaslui și integrata de țesături fine tip bumbac Vaslui.
Sursa: DCS nr. 74 din 13 martie 1978 privind înființarea Întreprinderii Textila Vaslui în subordinea Centralei industriei bumbacului București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Ușoare.

joi, 25 iunie 2015

Unitatea de comerț exterior pentru bunuri culturale Artexim BucureștiÎn cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste și a Direcției economice și a patrimoniului cultural național a funcționat Unitatea de comerț exterior pentru bunuri culturale Artexim București. Prin Artexim se exportau cărți și obiecte de artă, tipărituri în lohn, discuri și benzi de magnetofon înregistrate, filme și înregistrări pe benzi magnetice pentru cinematografice. Importul se realiza pentru cărți și obiecte de artă, discuri și benzi de magnetofon înregistrate și filme și înregistrări pe benzi magnetice pentru cinematografice, filme artistice pentru televiziune.
Sursa: DCS nr. 136 din 17 aprilie 1984 privind îmbunătățirea activității de comerț exterior.

marți, 23 iunie 2015

Confex BucureștiConfex București a fost o întreprindere de comerț exterior care exporta confecții textile din producția centralelor industriale din subordinea Ministerului Industriei Ușoare, țesături textile tip bumbac, lână, in, cânepă și mătase, lenjerie de pat, casă și alte produse confecționate din țesături textile și importa țesături textile tip bumbac, lână, in, cânepă și mătase pentru industria confecțiilor. De asemenea, Confex realiza operațiuni în lohn și schimburi interindustrii de produse proprii obiectului său de activitate.
Sursa: DCS nr. 136 din 17 aprilie 1984 privind îmbunătățirea activității de comerț exterior.

sâmbătă, 20 iunie 2015

Întreprinderea mecanică Nicolina Iași – 1978Întreprinderea mecanică Nicolina Iași a luat ființă în 1978 prin reorganizarea Combinatului de utilaj greu Nicolina Iași. Întreprinderea realiza mașini și utilaje pentru construcții și construcții de drumuri, piese turnate și forjate.
Sursa: DCS nr. 73 din 13 martie 1978 privind înființarea Combinatului de utilaj greu Iași și Întreprinderii mecanice Nicolina Iași, prin reorganizarea Combinatului de utilaj greu Nicolina Iași.

miercuri, 17 iunie 2015

,,Primii în sport, primii în producție”

,,Stadion”, nr. 112, 28 decembrie 1949.
Reprezentările industriale erau nelipsite de fiecare dată când erau amintite succese repurtate de RPR, inclusiv când ele erau legate de domeniul sportiv. Pe coperta numărului 112 al revistei ,,Stadion de la sfârșitul lui 1949, se poate observa în partea de sus reprezentate trei coșuri de fum, alte instalații industriale, dar și un tractor arând câmpul (semn al ,,transformării socialiste a agriculturii”) și o clădire de muzeu, semnificând dezvoltarea culturală. În prim plan, un bărbat și o femeie ce poartă fiecare în piept insignele de polisportiv și medalii muncii, din nou de o însemnătate deosebită, un mix sport-industrie: nu era necesar să fii un bun sportiv, pentru a putea fi un sportiv model/bun, trebuia să fii și un muncitor model, iar Medalia Muncii stătea mărturie a acestui lucru, la fel și insigna de polisportiv - ,,Primii în sport, primii în producție”.

luni, 15 iunie 2015

Manifestări propagandistice - instantaneu ,,industrial”

,,Stadion”, nr. 91, 3 august 1949.
Un instantaneu dintr-o manifestație de propagandă din anul 1949 surprinde o imagine emblematică: o fabrică reprezentată pe un stadion care semnifică procesul de industrializare și principalul mod de dezvoltare economică, literele ,,RPR” și ,,PMR” care arătau în viziunea acelei vremi cine era ,,conducătorul acestui proces industrializare” și unde se desfășura el, stema RPR tot ca marcă de identificare, dar și ca mod de a transmite și întipări adeziunea la comunism, stema fiind încărcată de elemente heraldice comune vocabularului comunist (vezi și alte steme ale ,,țărilor prietene” din acea perioadă), iar în fundal, stadionul este timbrat, ca să folosim un termen heraldic, de portretul lui Stalin, nelipsit de la evenimentele de masă și care demonstra nu doar aservirea față de URSS, dar și că PMR recunoștea și găsea absolut necesar a se ghida în tot ceea ce întreprindea, ,,după învățăturile lui Stalin” (după 1960 observăm o ,,destalinizare onomastică” și nu numai, vezi printre altele și cazul Regiunii și Orașului Stalin care a revenit la denumirea Brașov).

miercuri, 10 iunie 2015

Combinatul de utilaj greu Iași – 1978Combinatul de utilaj greu Iași a fost înființat în 1978 și fabrica utilaje metalurgice și utilaje tehnologice complexe, piese turnate din fontă, oțel și neferoase, piese forjate grele, profil extrudate din oțel, produse laminate și piese de schimb.
Sursa: DCS nr. 73 din 13 martie 1978 privind înființarea Combinatului de utilaj greu Iași și Întreprinderii mecanice Nicolina Iași, prin reorganizarea Combinatului de utilaj greu Nicolina Iași.