duminică, 17 mai 2015

Ministerul Industriei de Utilaj Greu – 1985La data de 1 august 1985 a fost înființat Ministerul Industriei de Utilaj Greu care avea în componență mai multe centrale industriale:
Centrala industrială de vagoane și material rulant București
Centrala industrială de utilaj petrolier Ploiești
Centrala industrială de utilaj chimic și alimentar București
Centrala industrială de utilaj metalurgic și de construcții Iași
Centrala industrială de utilaj energetic București
Centrala industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara
Sursa: DCS nr. 223 din 28 iulie 1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu.