duminică, 3 mai 2015

Întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița - 1982La 1 ianuarie 1982 Combinatul industrial pentru construcții de mașini Bistrița a fost reorganizat. În urma acestui proces a luat ființă Întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița, cu obiect de activitate fabricația de mașini și utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare, mașini și utilaje pentru industria metalurgică și pentru sectoare calde, utilaje pentru industria chimică, echipamente pentru centrale hidroenergetice, părți specifice și subansamble pentru cazane energetice și pentru centrale termice, armături industriale din oțel, piese turnate din oțel, precum și piese forjate și matrițate.
Sursa: DCS nr. 406 din 29 decembrie 1981 privind înființarea unor întreprinderi industriale prin reorganizarea Combinatului industrial pentru construcții de mașini Bistrița.