vineri, 1 mai 2015

Întreprinderea de reparații și întreținere a utilajului minier PetroșaniLa 1 ianuarie 1978 a fost înființată Întreprinderea de reparații și întreținere a utilajului minier Petroșani pentru a susține activitatea de reparații curente și întreținerea utilajelor din unitățile Combinatului minier Valea Jiului, dar și producerea de confecții metalice, stâlpi de susținere, grinzi hidraulice și piese de schimb.
Sursa: DCS nr. 33 din 11 februarie 1978 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul producției de utilaj petrolier și minier.