sâmbătă, 23 mai 2015

Întreprinderea de piese turnat Oltenița – 1986Întreprinderea de piese turnate Oltenița a fost înființată la 1 ianuarie 1986 și funcționa în orașul Oltenița, din județul Călărași. Întreprinderea avea ca obiect de activitate turnarea pieselor din oțel, fontă și neferoase, fabricarea materialelor auxiliare pentru piese turnate, precum și eboșarea pieselor turnate. Întreprinderea de piese turnate Oltenița (din cadrul Centralei industriale de vagoane și material rulant București, aflată în subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu) a fost înființată prin reorganizarea Fabricii de piese turnate care se afla în structura Întreprinderii de construcții de nave și piese turnate Oltenița, precum și din asimilarea capacităților de producție pentru materiale auxiliare pentru piese turnate.
Sursa: DCS nr. 341 din 8 noiembrie 1985 privind înființarea Întreprinderii de piese turnate Oltenița.