joi, 7 mai 2015

Întreprinderea de panouri electropneumatice Bacău - 1981,,Pe data de 1 aprilie 1981 se înființează Întreprinderea de panouri electropneumatice Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, județul Bacău, în subordinea Centralei industriale de echipamente de telecomunicații și automatizări București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini – Departamentul industriei electronice și electrotehnice București, având ca obiect de activitate fabricarea de panouri electropneumatice pentru automatizările din industia constructoare de mașini, chimică, minieră și textilă”.
Sursa: DCS nr. 129 din 13 mai 1981 privind înființarea Întreprinderii de panouri electropneumatice Bacău.