miercuri, 13 mai 2015

Centrala industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara - 1985Centrala industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara a funcționat în anul 1985 în cadrul Ministerului Industriei de Utilaj Greu.
Întreprinderea mecanică Timișoara
Întreprinderea ,,Unio” Satu Mare
Întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier Baia Mare
Întreprinderea mecanică ,,Dr. Petru Groza” – oraș Dr. Petru Groza
Întreprinderea de utilaj de ridicat și transportat Lugoj
Întreprinderea de utilaj minier Târgu Jiu
Întreprinderea de utilaj minier Petroșani
Întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pădure.
Sursa: DCS nr. 223 din 28 iulie 1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu.