vineri, 29 mai 2015

Întreprinderea de fire și fibre poliamidice RomanÎn 1978, în județul Neamț lua ființă o nouă întreprindere: Întreprinderea de fire și fibre poliamidice Roman. Ea avea ca obiect de activitate fabricarea și prelucrarea firelor și fibrelor poliamidice și a altor produse chimice.
Sursa: DCS nr. 41 din 27 februarie 1978 privind înființarea Întreprinderii de fire și fibre poliamidice Roman, în subordinea Centralei industriale de fire și fibre chimice Săvinești.

Reprezentări industriale într-un spectacol cultural-sportiv - 1945La 24 august 1945 a fost realizată o demonstrație sportivă de masă. Menționăm o porțiune din ,,Filmul scenariu al spectacolului cultural-sportiv organizat în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei”, care cuprinde acele mențiuni explicite care trebuiau să portretizeze industrializarea țării.

Nu mult după începutul spectacolului, adică după ieșirea de pe gazon a sportivilor, elevi ai școlilor profesionale, comentatorul recita ,,Milioane, voi, triumfătoare,/Voi, meșteri mari, împlinitori,/Intrați în noile decenii/Cu brațul încărcat de flori”, în timp ce muncitori și muncitoare pătrundeau pe stadion executând o paletă variată de mișcări și desene cu roți dințate și segmente din ele. În timp ce pe gazon se reprezentau turbine, în tribuna a II-a era prezentat un baraj din care țâșneau șuvoaie de apă (realizate de fete cu eșarfe albastre) care puneau în mișcare turbinele, creându-se impresia unei hidrocentrale în funcțiune. În tribuna a II-a apărea harta țării luminoasă, simbol al electrificării pe fundalul unor versuri recitate de comentator: ,,E alta vița și menirea/Și rostul omului schimbat,/Stăpâni suntem pe soarta noastră/Și visu-nalt, înaripat”.

Sursa: Emil Jecu, Nicolae Cruțescu, Demonstrații sportive de masă, Editura UCFS, [f.l.], [f.a.],  p. 139, 139.

luni, 25 mai 2015

Întreprinderea de prefabricate din beton Ungheni,,Pe data de 1 martie 1980 se înființează Întreprinderea de prefabricate din beton Ungheni, cu sediul în comuna Ungheni, județul Mureș, în subordinea Centralei materialelor de construcții București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, având ca obiect de activitate producerea de elemente prefabricate din beton și alte materiale de construcții”.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 92 din 24 martie 1980 privind înființarea Întreprinderii de prefabricate din beton Ungheni.

sâmbătă, 23 mai 2015

Întreprinderea de piese turnat Oltenița – 1986Întreprinderea de piese turnate Oltenița a fost înființată la 1 ianuarie 1986 și funcționa în orașul Oltenița, din județul Călărași. Întreprinderea avea ca obiect de activitate turnarea pieselor din oțel, fontă și neferoase, fabricarea materialelor auxiliare pentru piese turnate, precum și eboșarea pieselor turnate. Întreprinderea de piese turnate Oltenița (din cadrul Centralei industriale de vagoane și material rulant București, aflată în subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu) a fost înființată prin reorganizarea Fabricii de piese turnate care se afla în structura Întreprinderii de construcții de nave și piese turnate Oltenița, precum și din asimilarea capacităților de producție pentru materiale auxiliare pentru piese turnate.
Sursa: DCS nr. 341 din 8 noiembrie 1985 privind înființarea Întreprinderii de piese turnate Oltenița.

miercuri, 20 mai 2015

Întreprinderea de fibre sintetice CorabiaLa 1 februarie 1978 a fost înființată Întreprinderea de fibre sintetice Corabia, în județul Olt, pentru a fabrica fibre poliesterice și altor produse chimice. Întreprinderea olteană activa în componența Centralei industriale de fire și fibre chimice Săvinești.
Sursa: DCS nr. 40 din 27 februarie 1978 privind înființarea Întreprinderii de fibre sintetice Corabia, în subordinea Centralei industriale de fire și fibre chimice Săvinești.