vineri, 3 aprilie 2015

Ministerul Minelor, Petrolului și GeologieiMinisterul Minelor, Petrolului și Geologiei a fost înființat în 1971 și se ocupa de administrarea domeniului ,,extracției și preparării cărbunelui, minereurilor feroase și neferoase, metalelor rare, substanțelor nemetalifere și sării, extracției țițeiului și gazelor naturale, precum și al geologiei”.
Sursa: DCS nr. 88 din 16 martie 1971 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei.