sâmbătă, 4 aprilie 2015

Ministerul Industriei Miniere și GeologieiÎn anul 1970 a fost înființat Ministerul Industriei Miniere și Geologiei prin comasarea  Ministerului Minelor cu Comitetul de Stat al Geologiei și se ocupa de ,,domeniul geologiei, extracției și preparării cărbunelui, minereurilor feroase și neferoase, metalelor rare, substanțelor nemetalifere și sării, precum și al metalurgiei neferoase”.
Sursa: DCS nr. 118 din 11 martie 1970 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Industriei Miniere și Geologiei.