marți, 14 aprilie 2015

Întreprinderea electrocentrale Timișoara – 1982,,Pe data de 1 aprilie 1982 se înființează Întreprinderea electrocentrale Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, județul Timiș, în subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice și termice, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice, având ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în regim de termoficare, precum și exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor energetice din dotare”.

Întreprinderea electrocentrale Timișoara împărtășea aceleași caracteristici cu Întreprinderea electrocentrale Suceava.
Sursa: DCS nr. 335 din 17 septembrie 1982 privind organizarea înființarea Întrerinderii electrocentrale Timișoara.