duminică, 5 aprilie 2015

Întreprinderea electrocentrale Arad,,Pe data de 1 ianuarie 1986 se înființează Întreprinderea electrocentrale Arad, cu sediul în municipiul Arad, județul Arad, în subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice și termice, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice, având ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice, precum și exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor energetice din dotare”.
Întreprinderea electrocentrale Arad era prognozată să administreze o centrala electrică și de termoficare Arad cu funcționare pe lignit.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 40 din 30 ianuarie 1986 privind înființarea Întreprinderii electrocentrale Arad.