marți, 7 aprilie 2015

Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău,,Pe data de 1 ianuarie 1986 se înființează Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, județul Buzău, în subordinea Centralei industriale de utilaj metalurgic și de construcții Iași, de sun îndrumarea și controlul Ministerului Industriei de Utilajul Greu, având ca obiect de activitate fabricarea de mașini și utilaje pentru industria metalurgică, piese de schimb și piese forjate”.
În 1986 înființarea Întreprinderii de utilaj metalurgic Buzău a fost legată de reorganizarea Fabricii de utilaj metalurgic din cadrul Întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 21 din 21 ianuarie 1986 privind înființarea Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău.