marți, 28 aprilie 2015

Întreprinderea de transporturi și utilaje grele pentru construcții RovinariÎntreprinderea de transporturi și utilaje grele pentru construcții Rovinari a fost înființată la 1 iunie 1980 prin reorganizarea Stației de utilaje grele pentru construcții, fără personalitate juridică, din structura Combinatului minier Oltenia. Întreprinderea avea ca obiect de activitate efectuarea de transporturi cu autovehicule, întreținerea și repararea parcului propriu de mijloace de transport și a utilajelor de construcții, prestații de servicii.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 187 din 18 iunie 1980 privind unele măsuri de organizare la Combinatul minier Oltenia.