luni, 6 aprilie 2015

Întreprinderea de țevi Slatina - 1982,,Pe data de 1 aprilie 1982 se înființează Întreprinderea de țevi Slatina, cu sediul în municipiul Slatina, județul Olt, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Metalurgice, având ca obiect de activitate producerea țevilor laminate din oțel”.
Sursa: DCS nr. 292 din 10 august 1982 privind înființarea Întreprinderii de țevi Slatina și a Întreprinderii de electrozii siderurgici Titu.