sâmbătă, 18 aprilie 2015

Întreprinderea de scule și subansambluri accesorii Rădăuți - 1984,,Pe data de 1 iulie 1984 se înființează Întreprinderea de scule și subansambluri accesorii Rădăuți, cu sediul în orașul Rădăuți, județul Suceava, în subordinea Centralei industriale de mecanică fină București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică, având ca obiect de activitate fabricația de scule pentru minerit și pentru așchierea metalelor, dispozitive și verificatoare, mașini-unelte și subansamble specifice industriei de mecanică fină, piese turnate din fontă și modele din lemn pentru turnarea metalelor, mobilier comercial și pentru populație – bunuri de larg consum”.
Sursa: DCS nr. 247 din 11 iulie 1984 privind înființarea Întreprinderii de scule și subansambluri accesorii Rădăuți.