joi, 2 aprilie 2015

Întreprinderea de aparataj electric pentru instalații Focșani – 1982,,Pe data de 1 aprilie 1982 se înființează Întreprinderea de aparataj electric pentru instalații Focșani, cu sediul în municipiul Focșani, județul Vrancea, în subordinea Centralei industriale de echipamente de telecomunicații și automatizări București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică, având ca obiect de activitate fabricația de aparataj electric de joasă tensiune, precum și subansamble din bachelită cu inserții metalice pentru industria electrotehnică și electronică”.
Sursa: DCS nr. 291 din 10 august 1982 privind înființarea Întreprinderii de aparataj electric pentru instalații Focșani.