duminică, 12 aprilie 2015

Fabrica de mașini de rectificat Cluj-Napoca - 1982În anul 1982 Fabrica de mașini de rectificat Cluj-Napoca a fost transformată într-o unitate cu personalitate juridică. Un caz interesant, deloc singular, prin care un obiectiv industrial capătă o importanță mai mare:
,,Pe data de 1 octombrie 1982 Fabrica de mașini de rectificat Cluj-Napoca din cadrul Centralei industriale de mașini-unelte București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică, se organizează, în baza articolului 26 din Legea nr. 5/1979, ca unitate cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, în subordinea Centralei industriale de mașini-unelte București”.
Sursa: DCS nr. 327 din 14 septembrie 1982 privind organizarea Fabricii de mașini de rectificat Cluj-Napoca ca unitate de personalitate juridică.