joi, 16 aprilie 2015

Fabrica de anvelope Luduș - 1982În anul 1982 Fabrica de anvelope Luduș a fost transformată într-o unitate cu personalitate juridică. Un caz interesant, deloc singular, prin care un obiectiv industrial capătă o importanță mai mare:
,,Pe data de 1 octombrie 1982 Fabrica de construcții metalice și articole din cauciuc Luduș din cadrul Întreprinderii «Prodcomplex» Târgu-Mureș, își schimbă denumirea în Fabrica de anvelope Luduș și se organizează în baza articolului 26 din Legea nr. 5/1979, ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Centralei industriale de prelucrare cauciuc și mase plastice Popești-Leordeni, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Chimice”.
Sursa: DCS nr. 341 din 21 septembrie 1982 privind organizarea Fabricii de anvelope Luduș ca unitate de personalitate juridică.