miercuri, 8 aprilie 2015

Combinatul de utilaj greu IașiÎntreprinderea ,,Independența” Sibiu
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița
Întreprinderea de utilaj greu ,,Progresul” Brăila
Întreprinderea mecanică ,,Nicolina” iași
Întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău
Întreprinderea mecanică Vaslui.
Sursa: DCS nr. 223 din 28 iulie 1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu.