joi, 23 aprilie 2015

Centrala industrială navală Galați – 1985Centrala industrială navală Galați a funcționat în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și a fost organizată în mai multe întreprinderi:
Șantierul naval Galați (fără personalitate juridică)
Întreprinderea de construcții navale Constanța
Întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald Drobeta-Turnu Severin
Întreprinderea de construcții navale și utilaje tehnologice Tulcea
Întreprinderea de construcții de nave și piese turnate Oltenița
Șantierul naval Brăila
Întreprinderea mecanică navală Galați
Șantierul naval Giurgiu
Întreprinderea mecanică navală Constanța
Întreprinderea de comerț exterior ,,Centrala navală Galați CNG” Galați
Baza de aprovizionare tehnico-materială Galați
Sursa: DCS nr. 224 din 28 iulie 1985 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității unităților din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.