miercuri, 29 aprilie 2015

RoniprotRoniprot a fost o societate mixtă româno-japoneză înființată la Curtea de Argeș pentru producerea și comercializarea de drojdie bogată în proteine. Roniprot a luat ființă prin cooperarea dintre Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranți și lacuri București și Dainippon Ink & Chemicals Inc.
Sursa: Decretul nr. 529 din 2 octombrie 1973 privind constituirea Societății mixte româno-japoneze Roniprot, aprobarea contractului de societate și a statutului societății.

marți, 28 aprilie 2015

Întreprinderea de transporturi și utilaje grele pentru construcții RovinariÎntreprinderea de transporturi și utilaje grele pentru construcții Rovinari a fost înființată la 1 iunie 1980 prin reorganizarea Stației de utilaje grele pentru construcții, fără personalitate juridică, din structura Combinatului minier Oltenia. Întreprinderea avea ca obiect de activitate efectuarea de transporturi cu autovehicule, întreținerea și repararea parcului propriu de mijloace de transport și a utilajelor de construcții, prestații de servicii.
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 187 din 18 iunie 1980 privind unele măsuri de organizare la Combinatul minier Oltenia.

luni, 27 aprilie 2015

Produse cosmetice și farmaceutice

La sfârșitul anilor 1980 se produceau nu mai puțin de 800 de produse cosmetice și farmaceutice în trei mari fabrici: ,,Nivea” Brașov, ,,Farmec” Cluj-Napoca, ,,Miraj” București.
Sursa: ,,Sport”, nr. 3 din 1988.

duminică, 26 aprilie 2015

Trustul pentru producerea, industrializarea și livrarea cărnii la export BucureștiLa sfârșitul anului 1985, la 1 decembrie, a fost înființat Trustul pentru producerea, industrializarea și livrarea cărnii la export București cu obiectul de activitate producerea, industrializarea și valorificarea la export a cărnii de porc, bovină și ovină și coordonarea valorificării la export a cărnii de pasăre care se realizează de Centrala pentru producția avicolă. În același moment, au fost înființate și mai multe întreprinderi în subordinea trustului de abia creat.
Sursa: DCS nr. 357 din 9 noiembrie 1985 privind îmbunătățirea activității de producere, industrializare și livrare a cărnii la export.

sâmbătă, 25 aprilie 2015

Întreprinderea minieră Roșia Jiu-PeșteanaÎntreprinderea minieră Roșia Jiu-Peșteana a fost înființată prin reorganizarea Carierei Roșia Jiu-Peșteana. Obiectul său de activitate era legat de extracția lignitului, executarea de lucrări geologice, hidrogeologice și de asecări, executarea de lucrări de deschideri de cariere, de reparații ale utilajelor de carieră și prestări de servicii.
O altă întreprindere asemănătoare înființată în 1980 a fost și Întreprinderea minieră Lupoaia (tot o carieră).
Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 187 din 18 iunie 1980 privind unele măsuri de organizare la Combinatul minier Oltenia.

vineri, 24 aprilie 2015