luni, 2 martie 2015

Întreprinderea de stofe trictotate și confecții IașiLa 1 noiembrie 1978 a fost înființată Întreprinderea de stofe trictotate și confecții Iași cu sediul în municipiul Iași, județul Iași, în subordinea Centralei industriei confecțiilor București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Ușoare, având ca obiect de activitate producția de stofe trictotate și confecții textile. Întreprinderea a luat ființă prin preluarea activității Întreprinderii de confecții Iași, din subordinea Centralei industriei confecțiilor București și care se desființa. Întreprinderea nou creată cuprindea și investiția ,,Fabrica de stofe tricotate tip lână și confecții Târgu Frumos”.


Sursa: DCS nr. 446 din 8 noiembrie 1978.